Klittens Borgerforening

For det lokale foreningsliv

Klittens Borgerforening uddeler støttemiddler til lokale foreninger, aktiviteter og initiativer.

Vi spiller en aktiv rolle i den kommunale, politiske beslutningsproces, så at du som medlem af Borgerforeningen rent faktisk er i stand til at blive hørt.

Læs mere om støttemiddler

Et frisk pust...

Brænder du inde med en idé, eller har du lyst til at deltage aktivt i tilrettelæggelsen og koordineringen af arrangementer, så hører vi meget gerne fra dig!

Kontakt os!


Vær med til at præge fremtidenHolmsland Klit

Når vi i Klittens Borgerforening sætter streg under det lokale er det ikke en tilfældighed. Vi støtter foreningslivet lokalt på Holmsland Klit - og hilser alle initiativer og aktiviteter i nærområdet på Klitten velkommen...

Borgerforeningen blev stiftet tilbage i 1934, og har hele vejen gennem Hvide Sandes udvikling spillet en aktiv rolle i lokalsamfundet.

Klittens Borgerforening tæller pt. ca. 140 medlemmer.

Dagsorden til generalforsamling i Klittens Borgerforening d. 21/2 kl. 19 i Fiskeriets Hus.


1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning.

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

4. Fastsættelse af kontingent, herunder godkendelse af den andel heraf, der skal indsættes på jubilæumskonto.

5. Indkomne forslag.

- Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer.

- Bestyrelsens forslag om at afsætte 104.393,44 kr. til koncertforening.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.

7. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant.

8. Eventuelt.

Bestyrelsens forslag og begrundelse til vedtægtsændringer og afsættelse af beløb til koncertforening kan ses her:

Gældende vedtægter kan ses her:

Foreslåede vedtægter kan ses her:

 

 

 

Efter den seneste kommunalreform har arbejdet i Borgerforeningen fået ny aktualitet. Således fungerer Klittens Borgerforening i dag som borgernes talerør i forhold til Ringkøbing-Skjern Kommune, hvor vi eksempelvis har udtaleret i proceduren omkring vedtagelse af nye lokalplaner.

Foreningens formål er at virke for og varetage medlemmernes interesser i lokalområdet, herunder kulturelle, sportslige og almenvelgørende formål.
Fra Borgerforeningens vedtægter § 3

Bliv medlem nu

Et års medlemskab af Borgerforeningen koster kr. 225,-. Heraf går kr. 50,- til Hvide Sandes Jubilæumsfond