Hvide Sande Samarbejds- og Udviklingsforum

Hvide Sande Samarbejds- og Udviklingsforum har til formål: Opgaver: – gensidig orientering om de enkelte repræsentanters løbende arbejde. – orientering om og drøftelse af kommunale sager af interesse for forummet. – tværgående drøftelser i spørgsmål, som kræver tværgående koordinering. – varetagelse af rollen som BYFORA i samarbejdet med Ringkøbing-Skjern Kommune – herunder administration af de kommunale BYFORA-midler. – Hvide Sande Samarbejds- og Udviklingsforum kan tage initiativ til afholdelse af borgermøder. Hvide Sande Samarbejds- og Udviklingsforum er upolitisk og har ingen formel beslutningskompetence over deltagernes områder.