slide01
VÆR MED TIL AT PRÆGE FREMTIDEN PÅ HOLMSLAND KLIT

For det lokale foreningsliv

Klittens Borgerforening uddeler støttemiddler til lokale foreninger, aktiviteter og initiativer.

Vi spiller en aktiv rolle i den kommunale, politiske beslutningsproces, så at du som medlem af Borgerforeningen rent faktisk er i stand til at blive hørt.

Læs mere om støttemiddler

Et frisk pust

Brænder du inde med en idé, eller har du lyst til at deltage aktivt i tilrettelæggelsen og koordineringen af arrangementer, så hører vi meget gerne fra dig!

Kontakt os!

Hvide Sande Samarbejds- og udviklingsforum

Formål: 

Vi er med til at understøtte samarbejde på tværs mellem borgere, foreningsliv, erhvervsliv og de offentlige institutioner. 

Læs mere

Byforamidler

Kommunale midler til igangsættelse og udvikling af små projekter og initiativer 

 

Når vi i Klittens Borgerforening sætter streg under det lokale er det ikke en tilfældighed. Vi støtter foreningslivet lokalt på Holmsland Klit – og hilser alle initiativer og aktiviteter i nærområdet på Klitten velkommen…

Borgerforeningen blev stiftet tilbage i 1934, og har hele vejen gennem Hvide Sandes udvikling spillet en aktiv rolle i lokalsamfundet.

Klittens Borgerforening tæller pt. ca. 210 medlemmer.

Efter den seneste kommunalreform har arbejdet i Borgerforeningen fået ny aktualitet. Således fungerer Klittens Borgerforening i dag som borgernes talerør i forhold til Ringkøbing-Skjern Kommune, hvor vi eksempelvis har udtaleret i proceduren omkring vedtagelse af nye lokalplaner.

Foreningens formål er at virke for og varetage medlemmernes interesser i lokalområdet, herunder kulturelle, sportslige og almenvelgørende formål.

Fra Borgerforeningens vedtægter § 3