slide01

Tilskud fra Borgerforeningen

Alle projekter, aktiviteter og arrangementer i lokalområdet kan, hvis de falder indenfor vedtægternes rammer, som udgangspunkt opnå støtte fra Borgerforeningen.

Vi støtter hvert enkelt projekt med op til kr. 10.000,- Husk dog, at vi ikke yder støtte til ammindelig drift.

En eventuelt ansøgning skal være foreningens formand i hænde første ugedag i ugerne 6, 21 eller 39 – hvorefter foreningen behandler ansøgningen hurtigst muligt.

Rent praktisk skal en ansøgning indeholde en kort projektbeskrivelse, samt et samlet budget. Ansøgningen kan indsendes via nedenstående kontaktlink.

Klittens Borgerforening vil gerne være Hvide Sande-borgernes talerør. Derfor har foreningen bedt om og er blevet sat på den kommunale forsendelseslister – og har fået ret til at udtale sig, når det drejer sig om sager med postnummer 6960.

Dagbladet Ringkøbing Skjern