slide01

Tilskud fra Borgerforeningen

Alle projekter, aktiviteter og arrangementer i lokalområdet kan, hvis de falder indenfor vedtægternes rammer, som udgangspunkt opnå støtte fra Borgerforeningen.

Vi støtter hvert enkelt projekt med op til kr. 10.000,- Husk dog, at vi ikke yder støtte til ammindelig drift.

En eventuelt ansøgning skal være foreningens formand i hænde første ugedag i ugerne 6, 21 eller 39 – hvorefter foreningen behandler ansøgningen hurtigst muligt.

Rent praktisk skal en ansøgning indeholde en kort projektbeskrivelse, samt et samlet budget. Ansøgningen kan indsendes via: info@klittensborgerforening.dk

Klittens Borgerforening vil gerne være Hvide Sande-borgernes talerør. Derfor har foreningen bedt om og er blevet sat på den kommunale forsendelseslister – og har fået ret til at udtale sig, når det drejer sig om sager med postnummer 6960.